,

(+99412) 4978113

ingilisce tercumeIngilis dilinden azerbaycan dilinə metnlerin tercumesi zamanı bir sıra çətinliklər meydana çıxır. Məsələn:  Ingilis dilində olan bir çox sözlər çoxmənalı olduğundan tərcümə zamanı sözün mənasının düzgün seçimi ilə çoxsaylı problemlər var. Azeri ingilis tercume zamanı sözlərin tercumesinin düzgün seçilməsində məzmun əsas rol oynayır. Lakin buna baxmayaraq cümlənin mənasını itirməmək və daha dolgun tercumeye nail olmaq üçün əksər hallarda sözlərin sinonimlərindən istifadə olunur.

Dünyanın bütün dillərinin bir çox sözləri İngilis dilinden götürülmüşdur . Bu baxımdan, bir çox İngilis dili sözlərin tərcüməsi olduğu kimi istifadə qalır, sadəcə seçilmiş dilə transkripsiya olunur ve bəzən azerbaycan dilinin fonetikasına uyğunlaşdırılır. Digər dillərdə olduğu kimi, azeri ingilis tercume zamanıda əsas məqsədin hərfi tərcümə deyil, cümlənin mənasını duzgun çatdırmaq üçün olduğunu unutmayın. Əsas cümləni sözbəsöz tecume etmek deyil, hədəf dildə sözlərin semantik ekvivalentləri tapmaq üçün vacibdir.

Konsis tərcümə şirkəti sizə azeri ingilis tercume və əksinə olaraq ingilis azeri tercume işlərinizdə professional xidmət göstərməyə hər zaman hazırdır. Bizim şirkət bu sahə uzrə 2006-ci ildən müvəffəqiyyətlə çalışır. Ingilisce tercume lerinizi bizə etibar edin və yüksək keyfiyyətdən razı qalın.

 • January
 • February
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • August
 • September
 • October
 • November
 • December