,

(+99412) 4978113

KONSİS şirkəti sinxron tərcümə avadanlığı ilə birgə konfrans  sistem qurğuları üzrə xidmətlər təqdim edir

 

Konfrans sistemi çıxış ərzində nitqin nümayəndəyə müvafiq dildə ötürülməsini təmin edən sinxron tərcümə avadanlığı ilə təchiz oluna bilər. Bu işi həyata keçirərkəntərcüməçi üçün səslənən çıxışı tərcümə etməyə imkan verən kabinə təqdim olunur. Cari versiya konqres sistemə əsas məlumatlarla birgə daxil olur və (qərara əsasən) mərkəzi pultdan idarə oluna bildiyi kimi, hər bir iştirakçı üçün lokal qaydada seçilə bilər. Bu o deməkdir ki, sinxron tərcümə avadanlığı ilə birgə konfrans sistemi natiqlərin çıxışını öz dillərində dinləmək imkanı yaradır.

Bosch və Taiden konfrans sistemindən istifadə

Konfrans zallarda istifadə üçün nəzərdə tutulmuş Bosch markasına məxsus avadanlıq müxtəlif səviyyəli konfrans sistemlərinin təşkili üçün ən zəruri komponentlərə malikdir. Siz kiçik seminarlar (10 nəfərdən ibarət) və ya beynəlxalq tədbirlərin təşkili üçün konfrans zalların təchiz olunmasından istifadə edə bilərsiniz. Sinxron tərcümə avadanlığı müxtəlif ölkələrdən olan iştirakçıların bir-biri ilə əlaqə saxlaması, qərarların qəbul edilməsi zamanı səslərin toplanması prosesinin avtomatlaşdırılması sistemi üçün şərait yaradır, konfrans avadanlığı isə telefon və video bağlantıların yaradılmasınaşərait yaradır.

Konfrans sistemin köməyi ilə həyata keçirilən səciyyəvi tapşırıqlar:

Sinxron tərcümə  avadanlığı həmçinin aşağıdakı işlərin yerinə yetirilməsinə şərait yaradır:

Konqres sistemlərin standart iş rejimləri:

Konfrans avadanlıqları sistemi, eləcə də onun elementlərini bütövlükdə idarə etməyə, nümayəndələrin və tribunanın pultlarını işə salmağa və söndürməyə imkan yaradır. Yüksək səviyyədə avtomatladırılmış müasir müzakirə sistemi vacib məsələlərin ardıcıllığının gözlənilməsinə imkan yaradır.

Konfrans sistem adətən zalın ölçüsündən asılı olmayaraq rahat və dəqiq şəkildə, heç bir təhrif olmadan hər bir iştirakçının çıxışını dinləməyə imkan verir. Adətən səsgücləndirici sistem konfrans avadanlığın mərkəzi blokunun bir hissəsini təşkil edir.

Konfrans zalların layihələndirilməsi həmçinin zalın akustikasının yaratdığı təhriflərə düzəliş edilməsinə imkan verir. Konfrans zalın layihələndirilməsivasitəsilə müxtəlif məkanlara, məsələn foyeyə səs və video görüntülərin ötürülməsi mümkündür.

Eşitmə məhdudiyyətlərinə malik şəxslər üçün yerindəcə səsintənzimlənməsinə imkan verən konfrans avadanlığı quraşdırıla bilər (məsələn: fərdi telefonlar).

Şirkətimiz sizə aşağıdakı xidmətləri göstərir:

Konfrans sistemlərinin cəmiyyətdəki rolu

Konfrans sistemləri müxtəlif ölkə nümayəndələri arasında rahat ünsiyyət qurmağa, yüksək çətinliyə malik tədbirlərin asanlıqla təşkilinə və istənilən materialların rahat şəkildə nümayiş etdirilməsinə şərait yaradır. Bütün bunlar səmərəliliyin ünsiyyət imkanlarından asılı olduğu müasir təhsil, danışıqlar və insan fəaliyyətinin digər sahələrinə çox böyük təsir göstərir.

Konfrans sistemlər həmçinin uzaq məsafədən olan ünsiyyət, məsələn: şirkətin coğrafi olaraq bölüşdürülmüş filiallarının direktorlarının iclaslarının təşkili, tibb mütəxəssislərinin inzibati səviyyədə və distant təlim formasında olan ünsiyyətləri, konsiliumları üçün istifadə olunur. Bu vəziyyətlərdə konfrans avadanlıqları vasitəsilə rahat ünsiyyətin təmin olunması – sadəcə olaraq kanalın təqdim olunması deyil, eləcə də qarşılıqlı anlaşma üçün hər bir şəraitin təmin olunmasıdır.

Təşkil olunan tədbirdə və ya layihələndirilən konfrans zalda qarşılıqlı anlaşmanın əldə olunması üçün şirkətimiz  Sizə tam şəkildə texnoloji həll yolları təklif edir.

 • January
 • February
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • August
 • September
 • October
 • November
 • December