Top banner PC
Top banner mobil

Sinxron tərcümə avadanlığının icarəsi

Sinxron tərcümə avadanlığının icarəsi - Simultaneous Interpretation services

Sinxron Tərcümə (ST) növündə tərcüməçi orijinal mətndən dərhal sonra nitqi başqa dilə tərcümə edir. Bu tərcümə növü beynəlxalq konfranslarda, görüşlərdə və digər tədbirlərdə istifadə olunur.

Sinxron tərcümə xidmətləri

Sinxron tərcümə xidmətləri

Konsis Group sinxron tərcümə avadanlığı, o cümlədən mikrofonlar, qulaqlıqlar, səs sistemləri və digər cihazların geniş çeşidini təklif edir. Konsis Group (Konsis) tərəfindən təklif olunan bütün avadanlıqlar yüksək keyfiyyət standartlarına cavab verir və tədbir boyu fasiləsiz işə zəmanət verir.

Bundan əlavə, Konsis Group texniki dəstək xidmətləri və personala avadanlıqların istifadəsi üzrə təlimlər də həyata keçirir. Bu, bizə tədbirlərin yüksək keyfiyyətini təmin etməyə, həmçinin müştərilərin alacağı xidmətlə bağlı ehtiyaclarını ödəməyə imkan verir.

Аренда оборудований по синхронному переводу

Sinxron tərcümə nə üçün istifadə olunur?

Sinxron tərcümənin əsas məqsədi danışdıqları dildən asılı olmayaraq bütün konfrans iştirakçılarının nitqi başa düşməsini təmin etməkdir. Bu cür tədbirlər, adətən, müxtəlif ölkələrdən olan nümayəndələrin iştirak etdiyi konfranslar, görüşlər və ya simpoziumlardır. Ən çox istifadə edilən tərcümə cihazı 3+1 sistemidir. Bu, o deməkdir ki, natiqin çıxışının yayımlandığı 1 əsas kanal və üç müxtəlif dildə danışan 3 tərcüməçi var. Əksər hallarda, tərcümə sistemlərində təşkilatçıların dilindən və ingilis dilindən istifadə edilir.

Bu cür tərcümə sistemləri konfransdan nitq siqnallarını qəbul edən, onları bir və ya bir neçə dilə (32 dilə qədər) tərcümə edən və nitqi infraqırmızı texnologiya vasitəsilə hər bir nümayəndənin avadanlıqlarına ötürən mürəkkəb qurğulardır.

Bu avadanlığın əsas məqsədi tərcüməçidən dinləyiciyə gedən tərcümənin yüksək keyfiyyətli paylanması və ötürülməsidir.

Müzakirələrdə birdən çox dildən istifadə edildikdə sinxron tərcümə avadanlığından istifadə tamamilə əsaslıdır. Beləliklə, konfrans iştirakçıları öz fikirlərini mümkün qədər dolğun şəkildə ana dilində ifadə edə, digər iştirakçılar isə onları təhrif etmədən anlaya bilərlər.

Услуги синхронного перевода

Sinxron tərcümə avadanlığına dair tələblər

Sinxron tərcümə sistemləri fasiləsiz işləməlidir. Tərcüməçi məsafədən idarəetmə vasitəsi ilə sistemdən asanlıqla işləyə bilməlidir. Məsafədən idarəetmə intuitiv olaraq aydın olmalı, onun quraşdırılması və istifadəsi asan olmalıdır. Nümayəndənin qulaqlıq qəbuledicisini “götürmək rahat” olmalıdır.

Kanal açarlarını barmağınızla tapmaq və dəyişdirmək asan olmalı, kanal nömrəsi istənilən bucaqdan görünməlidir. Konfrans müddətində qəbuledici tam şarj edilmiş olmalıdır. Tərcüməçi üçün kabinənin (tərcüməçi kabinəsinin) yeri əvvəlcədən bron edilməlidir.

Tərcümə sistemləri naqilli və naqilsiz olaraq iki növə ayrılır. Naqilli dil kanalı adətən konsert salonlarında quraşdırılır.

Daha çox yayılmış və populyar olan naqillsiz sistemlərdir, onlar da portativdirlər və istənilən uyğun otaqda asanlıqla quraşdırıla bilər.

Portativ tərcümə sistemləri açıq və qapalı tədbirlərdə istifadə olunur.

Rental of equipment for Simultaneous Interpretation

Konsis Groupdan sinxron tərcümə avadanlığı

Siz Konsis Groupdan sinxron tərcümə avadanlığı icarəyə götürə, onun quraşdırılması və inteqrasiyasını sifariş verə bilərsiniz.

Əməkdaşlarımız tərcümə sisteminin (nitq tərcüməsi üçün qurğular və cihazlar) işini “açar təhvili” prinsipi əsasında təmin edəcəklər – sizə sadəcə hazır həldən istifadə etmək qalacaqdır.