Top banner PC
Top banner mobil
Portfolio

Tədbirin adı: Davamlı su tərəfdaşlığı və su resurslarının idarə edilməsi

  • 29 iyun 2022
  • Zəngilan

Tədbirin təşkili

Tədbir BMT-nin Ərzaq və Kənd təsərrüfatı Təşkilatının dəstəyi ilə Zəngilanda həyata keçirilmişdir. Tədbir çərçivəsində Konsis Sinxron tərcümə avadanlığı, tərcüməçi xidməti, video və audio dəstək, LED ekran və tribuna ilə təmin etmişdir.

Digər tədbirlər