Top banner PC
Top banner mobil
Portfolio

Tədbirin adı: Postmünaqişə Humanitar Gündəliyinin İnkişaf Etdirilməsi Mədəni mühitin canlandırılması yolu ilə davamlı inkişaf

  • 19-20 may 2022
  • Şuşa

Tədbirin təşkili

Konsis Mədəniyyət Nazirliyinin 19-20 May Tarixdə Şuşada keçirilən tədbirinin təşkilinə rəhbərlik etmişdir. Tədbir çərçivəsində sinxron tərcümə avadanlığı və tərcüməçi xidmətləri, bütün video və audio avadanlıq təchizatı, Davos kreslo və tumbaları, mikrofonlar, monitorlar və LED ekran, catering xidməti, breydinq olunmuş bayraqlar və onların konstruksiyası ilə təmin etmişdir.

Digər tədbirlər