Top banner PC
Top banner mobil

Komanda təşkili

Timbildinq və ya Teambuilding fəaliyyəti

Timbildinq tədbirləri (teambuilding) Konsis şirkətinin ixtisaslaşdığı əsas sahələrdəndir

Timbildinq və ya qlobal termin olaraq teambuilding ümumi bir məqsədə çatmaq və ya tapşırığı yerinə yetirmək üçün birlikdə işləyən bir komandanın yaradılması prosesidir. Oyunun əhəmiyyəti və əsas məqsədi komanda heyəti arasında bağlar qurmaq və əlaqələr yaratmaqla güclü komanda yaratmaqdır. Komanda qurmaq yolu ilə bu əlaqələrin yaradılması müəssisələr və təşkilatlar üçün…
Ətraflı